Den Braven DenBit BOND aszfaltlemez - hidegragasztó

Kiszerelés:
Cikkszám:
Készlet:
Kiadósság:

Kiszerelés

Színek

GHS02_Tűzveszélyes anyagok és keverékek GHS07_Irritatív toxikus GHS08_Csírasejt-mutagenitás, rákkeltő hatás
CLP besorolás: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H319 súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.. H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket .. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz..
Részletesebb információkat megtalálja a termék biztonsági adatlapján.
Letölthető dokumentumok:
Műszaki adatlap (698.6 kB)
Biztonsági adatlap (331.4 kB)
Biztonsági adatlap (305.6 kB)

TULAJDONSÁGOK

• Teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak

• Száraz és nedves felületen egyaránt használható

• Ideális olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni

Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképésségét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő alkalmazását. A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel fedett tető, betonszerkezetek és egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. Alkalmazás: Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek rétegeinek egymáshoz ragasztására legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületen. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m2 egy rétegben.

Vélemények

Még senki sem írt véleményt ehhez a termékhez.

Termék értékelése:
Név*
Vélemény

Oldalunk a működéshez többféle cookie-t (magyarul sütinek is gyakran nevezik) használ. Az alábbiakban áttekintheti, és beállíthatja, hogy milyen sütik használatát engedélyezi.

Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k a webshop alap működéséhez szükségesek, ezért ezek engedélyezése az oldal használatához mindenképpen szükséges.
Ezek a sütik az oldal tökéletesebb, gyorsabb működéséhez járulnak hozzá.
Ezek a sütik teszik lehetővé a közösségi portálokon (Facebook, Google) keresztüli bejelentkezést, illetve a személyesebb, testre szabott hirdetések megjelenítését.
OK
Link