Murexin SL 100 Silolakk

Változat:
Cikkszám:
Készlet:
Kiadósság:

Kiszerelés

GHS02_Tűzveszélyes anyagok és keverékek GHS07_Irritatív toxikus GHS08_Csírasejt-mutagenitás, rákkeltő hatás GHS09_A vízi környezetre veszélyes
CLP besorolás: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket .. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.. H290 Fémekre korroziv hatású lehet..
Részletesebb információkat megtalálja a termék biztonsági adatlapján.
Letölthető dokumentumok:
Műszaki adatlap (138.6 kB)
Biztonsági adatlap (186.5 kB)
Teljesítmény nyilatkozat (144.3 kB)

> tartósan rugalmas

> oldószerszegény

> hengerelhető

Tartósan rugalmas, oldószerszegény, töltetlen, bitumenes bevonóanyag magas ellenállóképességgel.

Tartósan elasztikus, oldószertartalmú, töltetlen, enyhe szagú bitumenes oldat, magas ellenállóképességgel. Hígított savaknak (kivétel oxidáló) és lúgoknak ellenáll 2 %-os koncentrációig. Oldószerekkel, olajokkal és zsírral szemben nem ellenálló. Csak kültérben, mint védőbevonat beton-takarmánysilókhoz (min. 3 réteg), alapok szigeteléséhez (min. 2 réteg), hidegen és melegen feldolgozandó bitumenes bevonatok alapozója, fóliák és kátránypapírlemezek ragasztásához. Nem alkalmas ivóvíztartályok és csövek belső bevonataként. Kül- és beltérben biogáz- és szennyvíztelepeken, emésztő- és trágyatárolók védőbevonataként. Alacsony hőmérsékletnél max. 5% EP V4 Epoxi tisztítóval használható.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,20 l / m² / réteg.

Átdolgozható: kb. 12 óra után, várakozási idő a használatbavétel előtt: min. 24 óra.

Ehhez hasonló

Vélemények

Még senki sem írt véleményt ehhez a termékhez.

Termék értékelése:
Név*
Vélemény

Oldalunk a működéshez többféle cookie-t (magyarul sütinek is gyakran nevezik) használ. Az alábbiakban áttekintheti, és beállíthatja, hogy milyen sütik használatát engedélyezi.

Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k a webshop alap működéséhez szükségesek, ezért ezek engedélyezése az oldal használatához mindenképpen szükséges.
Ezek a sütik az oldal tökéletesebb, gyorsabb működéséhez járulnak hozzá.
Ezek a sütik teszik lehetővé a közösségi portálokon (Facebook, Google) keresztüli bejelentkezést, illetve a személyesebb, testre szabott hirdetések megjelenítését.
OK
Link