Optiva Colour

Termék:
Cikkszám:
Készlet:

Színárnyalatok

Kiszerelés

CLP besorolás: H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H330 Belélegezve halálos. H301 Lenyelve mérgező. H331 Belélegezve mérgező.
Részletesebb információkat megtalálja a termék biztonsági adatlapjában.

Vízhígítású, akril, diszperziós festék lakóházak, irodai és nyilvános helyiségek beltéri falainak és mennyezeteinek festésére. Teljesen sima felületet képez. Gipszkarton falak, mész-cement vakolatok, valamint beton felületek festése.

Alkalmazási terület: Gipsz-, vagy papírkarton, cement és mész vakolatok, beton felületek festése. Korábban festett felületek felújítására is alkalmas.

Festési körülmények: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen 5°C-25°C között, páratartalma pedig 80% alatt.
Előkészítés: Festetlen felületek:
A friss vakolt vagy beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével szabad festeni. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződéseket. Az egyenletlen felületeket és a felületi hiányosságokat egyenlítse el és töltse ki a megfelelő töltőanyaggal. Alapozásként hordjon fel egy réteg, max. 30%-ban vízzel hígított Optiva Colort.Korábban festett felületek:
Mossa le a felületet és távolítsa el a felületről a zsíros, olajos és egyéb szennyeződéseket, valamint a laza, lepergő festékrétegeket. Az egyenletlen felületeket és a felületi hiányosságokat egyenlítse el és töltse ki a megfelelő töltőanyaggal. Alapozásként hordjon fel egy réteg, max. 30%-ban vízzel hígított Optiva Colort.Korábban meszes, vagy enyves festékkel festett felületek:
Az enyves, vagy meszes festéket tökéletesen, a vakolatig távolítsa el. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződéseket. Az egyenletlen felületeket és a felületi hiányosságokat egyenlítse el és töltse ki a megfelelő töltőanyaggal. Ezután alapozza a felületet egy réteg Suprabilit-tel.Ha a festendő felület anyaga laza, alapozza a felületet Suprabilit mélyalapozóval.

Figyelem!
A festőszalagot festés után azonnal távolítsa el, mielőtt a festék megszáradna.
Javasolt leellenőrizni, hogy a glett erős és stabil felületet képzett-e - amennyiben enyhe kézi dörzsöléssel a felület omladozik, vagy ha a glett a tenyéren marad, a felület laza és ajánlott Suprabilittel lealapozni.

Felvitel: A lehetséges színeltérések elkerülése végett biztosítson az egész felületre elegendő, azonos gyártási számú festéket. A festéket nem szükséges hígítani. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással 1-2 rétegben. A gyenge takaróképességű színek esetében lehetséges, hogy további rétegek felhordása is szükséges.
Szerszámok tisztítása: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

Kiszerelések: 2,7 l; 9 l; 18 l

Színre kevert terméket nem áll módunkban visszaváltani.

Termékleírás

Biztonsági adatlap

Ehhez hasonló

Vélemények

Még senki sem írt véleményt ehhez a termékhez

Termék értékelése:
Név*
Vélemény