TEMADUR ACCELERATOR

Termék:
Cikkszám:
Készlet:

Kiszerelés

GHS02_Tűzveszélyes anyagok és keverékek GHS07_Irritatív toxikus GHS08_Csírasejt-mutagenitás, rákkeltő hatás GHS09_A vízi környezetre veszélyes
CLP besorolás: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.. H335 Légúti irritációt okozhat.. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.. H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket .. H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket .. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz.
Részletesebb információkat megtalálja a termék biztonsági adatlapjában.
Letölthető dokumentumok:
Termékismertető (127 kB)
Biztonsági adatlap (177.9 kB)

Száradást gyorsító adalékanyag. Elősegíti a TEMADUR 20, 50 és 90 poliuretán festékek és a TEMADUR CLEAR lakk gyorsabb kikeményedését. Javítja a festett felületetek szerelhetőségét. Nem használható a TEMADUR HB poliuretán festékekhez. 

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerelés: 1 liter

Sűrűség: 0,9 kg/liter

Termékkód: 990 0746

Javasolt mennyiség: Maximum 10 % (a térfogat szerint) a festék / edző keverékben.

Használati utasítások: A festék és az edző összekeverése után kell hozzáadni a kívánt adalékanyag mennyiséget. Szükség szerint 1048-as jelzőszámú hígítóval lehet hígítani, majd gondosan össze kell keverni. Vegye figyelembe a lerövidült fazékidőt és késedelem nélkül kezdje meg a festést.

Ehhez hasonló

Vélemények

Még senki sem írt véleményt ehhez a termékhez

Termék értékelése:
Név*
Vélemény

Oldalunk a működéshez többféle cookie-t (magyarul sütinek is gyakran nevezik) használ. Az alábbiakban áttekintheti, és beállíthatja, hogy milyen sütik használatát engedélyezi.

Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k a webshop alap működéséhez szükségesek, ezért ezek engedélyezése az oldal használatához mindenképpen szükséges.
Ezek a sütik az oldal tökéletesebb, gyorsabb működéséhez járulnak hozzá.
Ezek a sütik teszik lehetővé a közösségi portálokon (Facebook, Google) keresztüli bejelentkezést, illetve a személyesebb, testre szabott hirdetések megjelenítését.
OK
Link